Doručení a platby:

Při zasílání zboží využíváme služeb Zásilkovny a to v ČR a na Slovensku, přepravní službu PPL s doručením po ČR a dále České pošty s.p. v rámci doručení po ČR. Objednané zboží je před odesláním pečlivě zabaleno a pojištěno u vybraného přepravce. Pokud se Vám do rukou dostane poškozená zásilka, ihned tuto skutečnost reklamujte u přepravce. Další možností je osobní vyzvednutí na naší prodejně, nebo na výdejních místech papírnictví Novotný.

PPL

Pouze po České republice !!!

VÝDEJNÍ MÍSTO - Parcel shop:

Platba bankovním převodem 79 Kč ( max. do 5 kg )

Platba dobírkou 99 Kč

NA ADRESU:

Platba bankovním převodem 97 Kč ( max. do 5 kg )

Platba dobírkou 127 Kč 

Zásilkovna

Česká republika

VÝDEJNÍ MÍSTO:

Platba bankovním převodem 75 Kč (max. do 5 kg)

Platba dobírkou 95 Kč 

NA ADRESU:

Platba bankovním převodem 108 Kč (max. do 5 kg)

Platba dobírkou 131 Kč 

Slovensko

Platba pouze dobírkou   115 Kč (cca 4,5 EUR) - výdejní místo
(maximálně do 5 kg) 

Osobní odběr na naší kamenné prodejně

Scrapyard - Zdarma!

Možnost platby kartou !!!

Hájkova 1676/6, Praha 3 - Žižkov, 130 00
zobrazit na mapě (google mapa)
Tel:. Lucie +420 602 559 219 / Petra +420 604 464 689

O stavu objednávky vás budeme informovat během 1-2 pracovních dnů.

Dále je možný osobní odběr na výdejních místech:

Papírnictví Novotný Sokolovská - Zdarma!

Sokolovská 504/274, Praha 9, 190 00, platba pouze v hotovosti !!!
zobrazit na mapě (google mapa)
Tel/fax: 284 819 062
Email: obchod@papir-novotny.cz
Otevírací doba:  Po-Pá 8:30 - 18:00, So 8:30 - 11:00 hodin

Papírnictví Novotný Biskupcova - Zdarma!

Biskupcova 5, Praha 3, 130 00, platba pouze v hotovosti !!!
zobrazit na mapě (google mapa)
Tel: 271 775 615
Email: obchod@papir-novotny.cz
Otevírací doba:  Po-Pá 8:30 - 18:00, So 9:00 – 12:00 hodin
(po dobu letních prázdnin je v Sobotu zavřeno)

Při osobním odběru vyčkejte prosím na info o vyzvednutí formou emailu.

Ceny jsou uvedeny s DPH včetně balného.

Objednáte-li zboží nad 2 000,- Kč, budete mít poštovné a balné zdarma (při doručení v rámci ČR)!!!

Expedice a termín dodání:

Vaše objednávka bude připravena a odeslána nejpozději do 5 pracovních dnů.

Při jakémkoli zdržení Vás budeme okamžitě informovat.

Platby:

Naše společnost nabízí několik způsobů uhrazení Vaší objednávky:

- úhrada dobírky při převzetí zásilky u dopravce, nebo na výdejním místě Zásilkovny a PPL.

- platba v hotovosti při osobním odběru v kamenných prodejnách. Dokladem při platbě v hotovosti je příjmový pokladní doklad, při platbě kartou na naší prodejně faktura.

- platba bankovním převodem na účet prodejce scrapyard.cz (č. ú. 257329717/0300) Při bezhotovostním převodu se kupní cena považuje za zaplacenou dnem připsání částky na účet společnosti, tzn., že zboží bude odesláno až po připsání částky na účet.

Storno objednávky:

Objednávku můžete telefonicky, případně e-mailem stornovat do chvíle, než bude balíček odeslán. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na svůj kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího:

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. faktury, na niž bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.

V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky jsou odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

V souladu s ustanovením občanského zákoníku §53 odst.10 vracíme finance nejpozději do 30 dnů od podání oprávněného požadavku. Z prodejní částky máme právo odečíst náklady spojené s navrácením zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Rozpor s kupní smlouvou:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Závěrečná ustanovení:

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 2. 2013. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

Reklamační podmínky:

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem), popřípadě telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující u prodejce tj.

Písemně www.scrapyard.cz Lucie Špátová, Hájkova 1676/6, Praha 3 130 00

E- mail : shop@scrapyard.cz

Telefonicky : 602 559 219

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží nebo kopii prodejního dokladu (účtenky), který obsahuje datum a místo prodeje (firemní razítko), podpis prodávajícího, typové označení a výrobní číslo zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškození způsobeného nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbání péče o zboží, vniknutí cizích látek (prachu, vody atd.) či poškozením způsobeného vyšší mocí.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba:

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci). Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace:

Místem pro uplatnění reklamace je, u výrobků vybavených záručním listem, místo podnikání prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží zaslané na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jenž vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).